Piesa curentă

Titlu

Artist

ATENȚIE! În chrome nu funcționează la moment!

ATENȚIE! În chrome nu funcționează la moment!

Emisiunea curentă

Night Session

22:00 23:00

Oferta de studii UTM, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Scris de pe 16 iulie 2021

Domeniul tehnologiilor informaționale ia tot mai mult teren, atât la nivel internațional, cât și la nivel local. Astfel la această ediție a emisiunii ”Comunicare în Campus”, l-am invitat pe d. Dumitru Ciorbă, decan al Facultății Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, UTM, ca să discutăm despre oferta academică în acest domeniu, pentru care pot opta tinerii absolvenți.

Domeniu tehnologiilor informaționale este foarte dinamic și așa a fost dintotdeauna, tehnologiile sunt instrumente ce ajută oamenii să schimbe lumea, iar Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică pregătește specialiști apreciați internațional, în acest domeniu.
Oferta academică susține diversitatea domeniului TIC prin mai multe programe de studii ce pot fi clasificate în 3 direcții de instruire:

1. Sisteme electronice și nanotehnologii:

– Microelectronică și Nanotehnologii
– Electronica Aplicată
– Ingineria Biomedicală

2. Sisteme de calcul și de conducere:

– Automatică și Informatică
– Calculatoare și Rețele
– Robotică și Mecatronică

3. Sisteme informatice:

– Tehnologia informației
– Ingineria software
– Informatica aplicată
– Managementul informației
– Securitatea informațională

La FCIM instruirea are loc în una din 4 limbi, sau mixat, în: română, rusă, franceză (filiera francofonă) și engleză (filiera anglofonă). Din acest an, în contextul globalizării, indiferent de programul de studiu, o disciplină va fi predată în engleză, deoarece limba engleză reprezintă lingua franca pentru domeniul digital.

Absolvenții sunt angajați în proiecte internaționale, încă din anii de studenție. Studenții merg în mobilități academice în universitățile din diverse țări: Olanda, Germania, Franța, Cehia, Italia, Spania, Marea Britanie, Spania.

Stagiile de practică se dezvoltă sub egida partenerilor din mediul de afaceri. Facultatea dispune de dispozitive performante pentru a dezvolta competențe în domeniul electronicii și nanotehnologiilor, roboticii și mecatronicii, care necesită utilaj specializat.

Specialiștii din mediul de afaceri, predau anumite discipline în cadrul facultății pentru a armoniza cerințele mediului de afaceri cu pregătirea specialiștilor în domeniu.

Durata studiilor este 3 ani la programele de studii: Informatică aplicată și Managementul Informației, iar studenții obțin calificarea de  licențiat în domeniu, 4 ani pentru celelalte programe de studii și finisează studiile în calitate de inginer calificat, +1 an pentru studenții de la frecvență redusă.

Taxa de studii este 11000-13000 lei, însă sunt suficiente locuri bugetare. La admitere pentru programele de studii în limba franceză și engleză sunt teste inițiale.

Mesajul final este că: ”Oricine se poate regăsi în acest domeniu, atât timp cât se regăsește în lumea reală, se regăsește cu siguranță și în lumea digitală”.

Etichetate ca

Piesa curentă

Titlu

Artist

ATENȚIE! În chrome nu funcționează la moment!

ATENȚIE! În chrome nu funcționează la moment!

Emisiunea curentă

Night Session

22:00 23:00