Piesa curentă

Titlu

Artist

ATENȚIE! În chrome nu funcționează la moment!

ATENȚIE! În chrome nu funcționează la moment!

Emisiunea curentă

Campus Club

19:00 22:00

Un nou program de master absolut inedit inițiat la UTM

Scris de pe 7 iulie 2021

În noua ediție a emisiunii „Comunicare în campus”, am aflat în premieră despre un nou program de studii de master inițiat la UTM, în cadrul Facultății Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, de la Șef Direcție Formare Continuă UTM, Rodion Ciupercă. Programul de master Pedagogie Vocațională – Inginerie și fabricație are drept scop formarea cadrelor didactice pentru învățământul profesional tehnic din țară și absolvenților specialităților tehnice în arta predării disciplinelor de profil îngust, așa cum sunt disciplinele inginerești.

Programul de master a fost creat cu sprijinul proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul cooperării germane și co-finanțat de Agenția de Cooperare și Dezvoltare a Elveției (SDC), în parteneriat cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Universitatea Otto von Guericke din Magdeburg, Germania.

Planul de învățământ pentru programul „Pedagogie Vocațională – Inginerie și fabricație” este racordat la Planului-cadru UNESCO pentru programele internaționale de master în domeniul învățământului vocațional, aprobat de UNESCO în cadrul reuniunii internaționale Hangzhou, China (Hangzhou Declaration, 2004).

Durata studiilor este de 2 ani, timp în care masteranzii vor fi formați în domeniul didacticii vocaționale prin abordarea unor tehnologii inovaționale de predare-învățare-evaluare și vor dezvolta un set de abilități practice pentru a fi eficienți în sala de clasă sau în laboratorul didactic.

La prima etapă studiile sunt în bază de contract, iar împreună cu partenerii de dezvoltare vor fi identificate surse financiare pentru burse de studii oferite viitorilor studenți înscriși la programul de master.

Acordul de colaborare cu partenerii de dezvoltare de la Universitatea Otto von Guericke din Magdeburg, Germania va permite obținerea la finalul programului de studii a unei diplome de master naționale, eliberată de Universitatea Tehnică a Moldovei, cât și a unei diplomei internaționale recunoscută în întreaga lume, eliberată de Universitatea Otto von Guericke din Magdeburg. Pentru cei interesați în această ofertă educațională este important să cunoască că cunoașterea limbii engleză este obligatorie deoarece al doilea an de studiu va fi organizat la universitatea partener din Germania.

Calificarea obținută la final de studii este master în Științele Educației, iar absolvenții vor avea oportunități de angajare în toate instituțiile de învățământ profesional tehnic din țară și peste hotare, cum ar fi Universitățile cu profil tehnic, Centrele de Excelență, Colegiile, Școlile profesional, Centrele de instruire și formare continuă în calitate de cadre didactice sau manageriale.

În cazul în care v-am intrigat, vedeți emisiunea „Comunicare în campus” în întregime


Piesa curentă

Titlu

Artist

ATENȚIE! În chrome nu funcționează la moment!

ATENȚIE! În chrome nu funcționează la moment!

Emisiunea curentă

Campus Club

19:00 22:00